Добредојдовте на официјалната веб страница на Ман-Дра ДОО Скопје
 • mk
+389 (0)2 3 171 519
+389 (0)70 23 67 67
man-dra
contact@man-dra.mk

струјнаклешта

 • Струјна клешта

  Карактеристики:

  • Мерење наизменичен (AC) напон – 1V до 450V

  • Мерење еднонасочен (DC) напон – 1V до 600V

  • Мерење наизменична (AC) струја – 0,01A до 400A

  • Мерење отпорност

  • Мерење на исправност на диода

  • Звучен сигнал при мала отпорност

  • Тастер за замрзнување на дисплејот

  • Исклучување на иснтрументот по одредено време за зачувување на батеријата

 • Универзален инструмент 3101а

  Карактеристики:

  • Мерење наизменичен (AC) напон –  пет мерни подрачја

  • Мерење еднонасочен (DC) напон – пет мерни подрачја

  • Мерење наизменична (AC) струја – четири мерни подрачја

  • Мерење еднонасочна (DC) струја – четири мерни подрачја

  • Мерење отпорност  – седум мерни подрачја

  • Мерење капацитивност – шест мерни подрачја

  • Мерење на исправност на диода

  • Звучен сигнал при мала отпорност

  • Тастер за замрзнување на дисплејот

  • Исклучување на иснтрументот по одредено време за зачувување на батеријата

  • Позадинско светло на екранот

  • Држач за исправена позиција на инструментот

  • Држач за исправена позиција на инструментот

 • Универзален инструмент JT8500

  Карактеристики:

  • Мерење наизменичен (AC) напон –  две мерни подрачја

  • Мерење еднонасочен (DC) напон – пет мерни подрачја

  • Мерење еднонасочна (DC) струја – пет мерни подрачја

  • Мерење отпорност  – пет мерни подрачја

  • Мерење на исправност на диода

  • Звучен сигнал при мала отпорност

  • Тастер за замрзнување на дисплејот

  • Исклучување на иснтрументот по одредено време за зачувување на батеријата

  • Позадинско светло на екранот

  • Држач за исправена позиција на инструментот

 • Универзален инструмент кс3218

  Карактеристики:

  • Мерење наизменичен (AC) напон – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење еднонасочен (DC) напон – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење наизменична (AC) струја – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење еднонасочна (DC) струја – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење отпорност  – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење на исправност на диода

  • Звучен сигнал при мала отпорност

  • Тастер за замрзнување на дисплејот

  • Исклучување на иснтрументот по одредено време за зачувување на батеријата