Добредојдовте на официјалната веб страница на Ман-Дра ДОО Скопје
  • mk
    • en
+389 (0)2 3 171 519
+389 (0)70 23 67 67
man-dra
contact@man-dra.mk

Заштитна АС склопка

  • Намотка за далечинска контрола

    Намотка за исклучување овозможува далечинско исклучување на заштитната АС склопка. Намотката е предвидена за краткотрајна реакција и овозможува брзо прекинување на енергетските контакти на заштитната АС склопка. Напонот на реакција е од 85% – 115% од номиналниот напон ( 230V/50Hz). Во намотката е вграден контакт кој овозможува прекинување на напојувањето до намотката по извршена реакција со што овозможува заштита од прегорување на намотката за исклучување.