Добредојдовте на официјалната веб страница на Ман-Дра ДОО Скопје
 • mk
+389 (0)2 3 171 519
+389 (0)70 23 67 67
man-dra
contact@man-dra.mk

кс3218

 • Универзален инструмент кс3218

  Карактеристики:

  • Мерење наизменичен (AC) напон – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење еднонасочен (DC) напон – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење наизменична (AC) струја – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење еднонасочна (DC) струја – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење отпорност  – автоматско избирање на мерно подрачје

  • Мерење на исправност на диода

  • Звучен сигнал при мала отпорност

  • Тастер за замрзнување на дисплејот

  • Исклучување на иснтрументот по одредено време за зачувување на батеријата