Добредојдовте на официјалната веб страница на Ман-Дра ДОО Скопје
  • mk
+389 (0)2 3 171 519
+389 (0)70 23 67 67
man-dra
contact@man-dra.mk

ас

  • Кабел папучи

    Кабел папучите се употребуваат за да се обезбеди добро спојно место за конектирање на каблите. Се изработуваат во повеќе типови (бакар-алуминиум на гмечење, бакар на гмечење и штрафење).

  • Трополни осигурувачи со прекинувач

    SR 17 трополниот осигурувач со прекинувач наменет за работен напон до 690V, номинална струја до 630А, при фреквенција од 50Hz, се употребува во дистрибутивни системи како главен енергетски прекинувач, изолиран прекинувач, сигурносен прекинувач, прекуструјна заштита и заштита при краток спој.

  • УТЕ Приклучници

    УТЕ приклучниците се употребуваат за приклучување на уреди и машини со максимални струја до 125 А и напон до 400 V. Издржливи се во најразлични индустриски услови, со заштита од влага и отпорност од удари. Квалитетната изработка овозможува долгогодишна континуирана употреба.