Добредојдовте на официјалната веб страница на Ман-Дра ДОО Скопје
  • mk
    • en
+389 (0)2 3 171 519
+389 (0)70 23 67 67
man-dra
contact@man-dra.mk

ВС клеми

  • Опис

Опис

Сина ВС клема

Сива ВС клема

ВС клема заземјување


ВС клема JXB-2.5/35 JXB-4/35 JXB-6/35 JXB-10/35 JXB-16/35 JXB-35/35 JXB-70/70
ВС клема за заземјување ЕК-2.5/35 ЕК-4/35 ЕК-6/35 ЕК-10/35 ЕК-16/35 ЕК-35/35

Крајна затезна плочка

Крајна плочка