Добредојдовте на официјалната веб страница на Ман-Дра ДОО Скопје
  • mk
    • en
+389 (0)2 3 171 519
+389 (0)70 23 67 67
man-dra
contact@man-dra.mk

Температурен регулатор

  • Опис

Опис

Тип

CD701

CD901

CD401

CD101

Напон:

100 – 230V AC, 50/60Hz

100 – 230V AC, 50/60Hz

100 – 230V AC, 50/60Hz

100 – 230V AC, 50/60Hz.

Максимална потрошувачка

7 – 10VA

7 – 10VA

7 – 10VA

7 – 10VA

Работна температура

од -25 до +70°C

од -25 до +70°C

од -25 до +70°C

од -25 до +70°C

Амбиентална влажност

80% при 31° С или 50% при 40° С

80% при 31° С или 50% при 40° С

80% при 31° С или 50% при 40° С

80% при 31° С или 50% при 40° С

Точност

0,01%±1дигити

0,01%±1дигити

0,01%±1дигити

0,01%±1дигити

Степен на заштита по ЕN60529

Преден панел IP65Заден панел IP20

Преден панел IP65Заден панел IP20

Преден панел IP65Заден панел IP20

Преден панел IP65Заден панел IP20

Излезни контакти

Релеј 250V AC, 2A за индуктивен товар

Релеј 250V AC, 2A за индуктивен товар

Релеј 250V AC, 2A за индуктивен товар

Релеј 250V AC, 2A за индуктивен товар

Тип на контрола

ON-OFF/P, PI, PD, PID (по избор)

ON-OFF/P, PI, PD, PID (по избор)

ON-OFF/P, PI, PD, PID (по избор)

ON-OFF/P, PI, PD, PID (по избор)

Материјал на куќиштето

PVC

PVC

PVC

PVC

Димензии

72x72x100mm

96x96x100mm

48x96x100mm

48x48x100mm

К (NiCr-Ni) –термопар

0 ° Сдо 400° С

0 ° Сдо 400° С

0 ° Сдо 400° С

0 ° Сдо 400° С