Добредојдовте на официјалната веб страница на Ман-Дра ДОО Скопје
 • mk
  • en
+389 (0)2 3 171 519
+389 (0)70 23 67 67
man-dra
contact@man-dra.mk
 • Телефонски приклучок
 • Шуко штекер
 • Двоен телефонски прикличок
 • Двоен мрежен приклучок
 • Мрежен приклучок
 • Потенциометар
 • Прекинувач (сериски)
 • Тастер Ѕвоно
 • ТВ + Телефонски приклучок
 • ТВ + Мрежен приклучок
 • ТВ приклучок
 • Прекинувач+Ѕвоно
 • Прекинувач

Штекери и прекинувачи

Широката палета на штекери и прекинувачи, кои се дел од богатиот асортиман на Ман-Дра овозможуваат повеќенаменска употреба во домаќинствата и деловните простории. Високиот квалитет и перформанси овозможуваат долготрајна употреба. ТВ, LAN и телефонскиот приклучок се од модуларна изведба, што овозмува нивно комбинирање.

 • Опис

Опис

Широката палета на штекери и прекинувачи, кои се дел од богатиот асортиман на Ман-Дра овозможуваат повеќенаменска употреба во домаќинствата и деловните простории. Високиот квалитет и перформанси овозможуваат долготрајна употреба. ТВ, LAN и телефонскиот приклучок се од модуларна изведба, што овозмува нивно комбинирање.

Телефонски приклучок
Телефонски приклучок
Двоен телефонски прикличок
Двоен телефонски прикличок
ТВ приклучок
ТВ приклучок
ТВ + Мрежен приклучок
ТВ + Мрежен приклучок
ТВ + Телефонски приклучок
ТВ + Телефонски приклучок
Прекинувач
Прекинувач
Прекинувач+Ѕвоно
Прекинувач+Ѕвоно
Тастер Ѕвоно
Тастер Ѕвоно
Прекинувач (сериски)
Прекинувач (сериски)
Потенциометар
Потенциометар
Мрежен приклучок
Мрежен приклучок
Двоен мрежен приклучок
Двоен мрежен приклучок