Welcome to the official Man-Dra website
 • en
  • mk
 • Switch
 • Stop key red
 • Stop key - red with LED
 • Start-Stop with light
 • Start key green
 • Start key black
 • Total stop with lock
 • Total stop (ф40/ф60)

Tasters and switches

Голем избор на прекинувачи, тастери и сигурносни прекинувачи за автоматика и процесно управување, изработени по европски стандард.

 • Description

Description

Total stop (ф40/ф60)
Тотал стоп (ф40/ф60)
Total stop with lock
Тотал стоп со заглавување
Start key black
Тастер старт црн
Start key green
Тастер старт зелен
Start-Stop with light
Старт-Стоп со сијаличка
Stop key - red with LED
Тастер стоп црвен со лед
Stop key red
Тастер стоп црвен
Switch
Префрлувач